Season Profile for "Gwah_as"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
3-1.211-1.211107
4+0.010-1.201131
5+1.747+0.54690
6+2.673+3.21974
7+0.969+4.18874
8+3.092+7.27968
9+1.983+9.26360
10+0.916+10.17964
11-1.530+8.64964
12+2.427+11.07656
13-0.067+11.00853
14+0.485+11.49462
15+0.882+12.37568
16+2.137+14.51271
17+2.649+17.16175
18+0.478+17.63974
19+2.445+20.08578
20-1.535+18.55060
21+1.083+19.63360
22+0.836+20.47063
23-0.383+20.08760
24+1.107+21.19558
25+0.313+21.50859
26+0.000+21.50855
27+0.000+21.50856
28+0.000+21.50855