Season Profile for "Gwah_as"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
3-1.211-1.211107
4+0.010-1.201131
5+1.747+0.54690
6+2.673+3.21974
7+0.969+4.18874
8+3.092+7.27968
9+1.983+9.26360
10+0.916+10.17964
11-1.530+8.64964