Season Profile for "Joeallan_as"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+0.226+0.22643
2+1.210+1.43614
3-0.322+1.11415
4+0.645+1.75917
5+0.571+2.33041
6+2.300+4.63041
7+0.438+5.06861
8+3.665+8.73344
9+2.942+11.67529
10+2.091+13.76627
11-1.047+12.71915
12+2.645+15.36411
13-0.062+15.30210
14+1.267+16.56912
15+1.576+18.14415
16+2.989+21.13313
17+2.767+23.90018
18+0.337+24.23824
19+1.994+26.23129
20-4.902+21.33039
21-0.276+21.05349
22+2.633+23.68641
23-1.239+22.44843
24+0.000+22.44847
25+0.000+22.44849
26+0.000+22.44844
27+0.000+22.44846
28+0.000+22.44846