Season Profile for "Joeallan_as"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+0.226+0.22643
2+1.210+1.43614
3-0.322+1.11415
4+0.645+1.75917
5+0.571+2.33041
6+2.300+4.63041
7+0.438+5.06861
8+3.665+8.73344
9+2.942+11.67529
10+2.091+13.76627
11-1.047+12.71915
12+2.645+15.36411