Season Profile for "Jyakka"

Normal Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+71+7165
2+85+15655
3+85+24127
4+86+32720
5+64+39142
6+78+46939
7+34+50350
8+95+59851
9+79+67751
10+80+75753
11+90+84752
12+68+91547
13+33+94843
14+67+101540