Season Profile for "Kai"

Normal Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+65+6532
2+62+12730
3+52+17944
4+67+24650
5+91+33742
6+94+43145
7+67+49849
8+104+60248
9+81+68346
10+91+77437
11+63+83734