Season Profile for "Patmos"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-0.604-0.60451
2+4.205+3.60211
3-4.254-0.652107
4+1.347+0.69584
5+0.000+0.695106
6+0.000+0.69599
7+0.000+0.69576
8+0.000+0.69569
9+1.020+1.71560
10+1.902+3.61749