Season Profile for "Patmos"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-0.604-0.60451
2+4.205+3.60211
3-4.254-0.652107
4+1.347+0.69584
5+0.000+0.695106
6+0.000+0.69599
7+0.000+0.69576
8+0.000+0.69569
9+1.020+1.71560
10+1.902+3.61749
11+0.560+4.17747
12+0.000+4.17729
13+0.011+4.18824
14+0.000+4.18834
15+0.000+4.18822
16+1.545+5.73316
17+2.169+7.90314
18-0.388+7.51521
19+0.000+7.51529
20+0.000+7.51549
21+0.000+7.51563
22+0.000+7.51571
23+0.000+7.51570
24+0.000+7.51570
25+0.000+7.51568
26+0.000+7.51567
27+0.000+7.51565