Season Profile for "Simonw_t"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-0.483-0.483124
2-2.341-2.824163
3+1.041-1.783130
4+0.878-0.905120
5+1.070+0.165101
6+2.277+2.44389
7+0.690+3.13391
8+3.741+6.87476
9+1.020+7.89478
10+1.680+9.57372
11-2.902+6.67190
12+2.377+9.04886