Season Profile for "Simonw_t"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-1.629-1.629120
2-2.390-4.018161
3-0.389-4.408157
4-0.355-4.763156
5-2.227-6.990162
6+2.552-4.438162
7+1.928-2.510142
8+2.298-0.212104
9+3.481+3.26972
10+2.678+5.94747
11+0.666+6.61351
12-0.041+6.57251
13+0.387+6.95964
14+0.384+7.34468
15-2.055+5.28976
16-0.097+5.19274
17-0.408+4.78482
18-0.308+4.47684
19+0.281+4.75794
20+1.806+6.56482
21+2.116+8.68082
22-0.389+8.29087
23+1.949+10.23984
24+0.221+10.46084
25+0.209+10.67079
26+0.000+10.67080
27+0.000+10.67081