Season Profile for "Simonw_t"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-0.483-0.483124
2-2.341-2.824163
3+1.041-1.783130
4+0.878-0.905120
5+1.070+0.165101
6+2.277+2.44389
7+0.690+3.13391
8+3.741+6.87476
9+1.020+7.89478
10+1.680+9.57372
11-2.902+6.67190
12+2.377+9.04886
13+0.161+9.21077
14+0.467+9.67782
15+2.065+11.74277
16+0.539+12.28189
17+2.708+14.98986
18+1.148+16.13784
19+0.000+16.13792
20+0.000+16.13775
21+0.981+17.11873
22+2.102+19.22070
23-0.398+18.82264
24-0.255+18.56766
25+0.000+18.56765
26+0.000+18.56765
27+0.000+18.56764
28+0.000+18.56763