Season Profile for "Gocrows"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-0.785-0.785104
2+2.193+1.40971
3+0.587+1.99651
4-1.107+0.88993
5+3.722+4.61048
6+0.418+5.02963
7-1.093+3.93679
8+2.681+6.61765
9+2.943+9.56055
10+2.800+12.36041
11+1.880+14.23941
12+0.416+14.65643
13-6.918+7.73873
14+2.641+10.37966
15-1.806+8.57274
16-2.491+6.08289
17-6.606-0.525120
18-1.220-1.744126