Season Profile for "Joeallan_as"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-1.635-1.635123
2+0.000-1.635141
3+0.000-1.635143
4+0.000-1.635142
5+0.000-1.635143
6+0.000-1.635140
7+0.000-1.635139
8+0.000-1.635140
9+0.000-1.635142
10+0.000-1.635142
11+0.000-1.635143
12+0.000-1.635143
13+0.000-1.635142
14+0.000-1.635142
15+0.000-1.635139
16+0.000-1.635136
17+0.000-1.635128
18+0.000-1.635125