Season Profile for "Jyakka"

Normal Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+71+7165
2+85+15655
3+85+24127
4+86+32720
5+64+39142
6+78+46939
7+34+50350
8+95+59851
9+79+67751
10+80+75753
11+90+84752
12+68+91547
13+33+94843
14+67+101540
15+74+108932
16+62+115133
17+37+118835
18+82+127033
19+72+134230
20+59+140135
21+0+140149
22+0+140158
23+0+140161
24+0+140161
25+0+140161
26+0+140161
27+0+140161