Season Profile for "Kevdos"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-2.920-2.920131
2+0.000-2.920145
3+0.000-2.920145
4+0.000-2.920144
5+0.000-2.920146
6+0.000-2.920144
7+0.000-2.920143
8+0.000-2.920144
9+0.000-2.920145
10+0.000-2.920144
11+0.000-2.920145
12+0.000-2.920144
13+0.000-2.920144
14+0.000-2.920144
15+0.000-2.920144
16+0.000-2.920139
17+0.000-2.920132
18+0.000-2.920130