Season Profile for "Presidentcaptain"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+0.453+0.45339
2-0.600-0.14781
3+1.402+1.25564
4-1.424-0.170119
5+1.945+1.77578
6+2.128+3.90365
7+1.163+5.06656
8+2.988+8.05434
9+3.960+12.01422
10+1.085+13.09926
11+2.997+16.09620
12-0.047+16.04925
13-0.088+15.96133
14+0.651+16.61230
15+0.964+17.57631
16+1.160+18.73736
17-7.083+11.65490
18+0.000+11.65488
19+0.000+11.65492
20+0.000+11.65497
21+0.000+11.65495
22+0.000+11.654102
23+0.000+11.654106
24+0.000+11.654105
25+0.000+11.654105
26+0.000+11.654105
27+0.000+11.654105

Normal Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+70+7050
2+70+14037
3+56+19663
4+52+24865
5+0+24883
6+0+24884
7+0+24884
8+0+24885
9+0+24885
10+0+24885
11+0+24885
12+0+24885
13+0+24885
14+0+24885
15+0+24885
16+0+24885
17+0+24885
18+0+24885
19+0+24886
20+0+24886
21+0+24886
22+0+24886
23+0+24886
24+0+24886
25+0+24886
26+0+24886
27+0+24886