Season Profile for "Towmotar"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+0.150+0.15047
2+1.362+1.51265
3-0.979+0.534101
4+0.671+1.20582
5+3.809+5.01442
6+0.420+5.43457
7-0.015+5.41955
8+2.788+8.20746
9+3.488+11.69534
10+3.467+15.16218
11+2.360+17.52214
12-0.422+17.10024
13-10.997+6.10390
14+2.838+8.94280
15-2.446+6.49586
16-7.035-0.540131
17+0.000-0.540121
18+0.000-0.540120