Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-1.366-1.36688
2+1.247-0.119126
3-0.069-0.18893
4+0.000-0.188116
5+0.194+0.006114
6-0.307-0.301126
7-3.224-3.524142
8-1.580-5.104143
9-0.039-5.143143
10+0.119-5.024141
11+0.361-4.664141
12-2.175-6.838145
13-1.203-8.041148
14+0.000-8.041148
15+0.048-7.993148
16+1.622-6.370142
17+1.834-4.536138