Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-1.366-1.36688
2+1.247-0.119126
3-0.069-0.18893
4+0.000-0.188116
5+0.194+0.006114