Season Profile for "Tassiejohnson"

Gaussian Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+21.0+21.02
2+19.5+40.55
3+3.8+44.324
4+15.5+59.929
5+16.3+76.230
6+10.4+86.633
7+11.0+97.634
8+18.1+115.732
9+19.3+135.030
10+16.3+151.226
11+16.7+168.026
12+13.5+181.525
13+14.3+195.822
14+11.5+207.321
15+15.1+222.422
16+17.4+239.820
17+15.5+255.317
18+17.4+272.815

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1-0.409-0.40996
2+2.299+1.89046
3-0.552+1.33877
4-0.673+0.665101
5+1.935+2.60095
6+0.669+3.27093
7-1.486+1.784106
8+2.667+4.45190
9+2.568+7.01984
10+1.790+8.80976
11+1.404+10.21376
12+1.175+11.38971
13-3.664+7.72574
14+2.925+10.65064
15-0.969+9.68166
16-0.043+9.63964
17-4.348+5.29176
18+0.185+5.47680

Normal Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+72+7263
2+79+15161
3+62+21363
4+70+28365
5+86+36961
6+74+44359
7+31+47464
8+99+57358
9+97+67056
10+93+76350
11+85+84851
12+57+90548
13+10+91551
14+67+98249
15+71+105344
16+76+112940
17+41+117040
18+58+122845