Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
0-0.244-0.24455
1+1.272+1.02876
2+0.116+1.144106
3+0.386+1.530106
4+1.378+2.909106
5-0.090+2.818105
6-0.944+1.874107
7+2.419+4.29397
8+0.365+4.65991
9+0.571+5.23092
10+0.086+5.31695
11+1.958+7.27488
12-0.384+6.89090
13-0.349+6.54179
14+1.173+7.71384
15-0.131+7.58295
16-0.168+7.41592
17+1.787+9.20284