Season Profile for "Kokako"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+0.558+0.55823
2+1.830+2.38834
3-0.215+2.17347
4+0.240+2.41344
5+0.737+3.15078
6+0.000+3.15096
7-0.577+2.57296
8+1.393+3.96595
9+1.793+5.75995
10+0.735+6.49499
11+1.278+7.77293
12+0.974+8.74690
13-2.670+6.07691
14+1.727+7.80386
15+1.317+9.12070
16+0.416+9.53565
17-1.667+7.86858
18+1.059+8.92751