Season Profile for "Tubmeister"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
2+2.425+2.42573
3+1.239+3.66463
4+2.469+6.13275
5+0.000+6.13268
6-3.047+3.08591
7+0.000+3.085110
8+0.000+3.085107
9+0.000+3.085105
10+0.000+3.085106
11+0.000+3.085111