Season Profile for "Snowflakes"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
0-1.059-1.05997
1+0.995-0.064119
2+2.264+2.19980
3+1.585+3.78558
4+4.280+8.06436
5+1.534+9.59811
6-1.766+7.83215
7+1.465+9.29737
8-2.023+7.27362
9+0.311+7.58560
10+1.303+8.88757
11+1.817+10.70451