Season Profile for "Smathalytics"

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+1.400+1.4003
2+1.818+3.21814
3+0.694+3.9125
4+0.299+4.2119
5+2.050+6.26118
6+1.387+7.64922
7+1.373+9.0219
8+1.476+10.49722
9-5.633+4.864102
10+1.779+6.64396
11-0.441+6.202104
12+1.217+7.41995
13+0.000+7.41981
14+0.000+7.41990
15+0.000+7.41981
16+0.000+7.41982
17+0.000+7.41962
18+0.000+7.41965

Normal Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
1+92+926
2+106+1986
3+60+25812
4+71+32915
5+75+40428
6+92+49617
7+73+5699
8+75+64421
9+126+7705
10+105+8752
11+81+9565
12+0+95629
13+0+95641
14+0+95660
15+0+95668
16+0+95673
17+0+95674
18+0+95675