Season Profile for "Smathalytics"

Normal Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
0+38+3816
1+86+12421
2+65+18929
3+52+24136
4+94+33541
5+56+39138
6+36+42745
7+86+51341
8+73+58637
9+0+58655
10+0+58661
11+0+58665

Probabilistic Competition

RoundRound ScoreTotal ScoreRank
0-0.046-0.04630
1+1.600+1.55452
2+2.216+3.77042
3+0.351+4.12150
4+3.022+7.14356
5-0.690+6.45363
6-1.764+4.68967
7+1.521+6.20976
8-0.010+6.19973
9+0.000+6.19977
10+0.000+6.19986
11+0.000+6.19997